အိုင္ေကအိုမာဆုရွီးမား ျမန္မာႏိုင္ငံက်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတး – ဥကၠ႒
ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၏ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၲိႏွင့္
ကရာေတးသမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား

၁၉၄၈

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္      ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
–    ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ (၇)ဦးအနက္ အႀကီးဆံုးသားျဖစ္ပါသည္။
–    အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္၊ အေျပး၊ ေဘာလံုးစသည့္ အားကစားတို႔တြင္ လက္ေရြးစင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာရရွိခဲ့ေသာ ထူးခြ်န္ေသာ အားကစားသမားေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
–    ဆရာႀကီးသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘြဲ႕ (LLB) ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။


 

၁၉၆၉

–    ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၆၉)ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး ဒဂံုဦးစိုးတင့္ထံမွ က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးကိုစတင္သင္ယူခဲ့ပါသည္။
(ဆရာႀကီးဒဂံုဦးစိုးတင့္ဆိုသည္မွာ (၁၉၅၇) ခုႏွစ္တြင္ ကရာေတးပညာရပ္ကို အစ ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကရာေတးFounder တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။  ဆရာႀကီးဒဂံုဦး စိုးတင့္သည္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ကရာေတးအသင္းျဖစ္ေသာ Dagon Karate Club ကို (၁၉၆၂) ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးကို ျပန္႔ပြားေအာင္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

1969-A

၁၉၇၀

–    ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၇၀) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးဦးဝင္းႏိုင္၏ Hikari Karate Club တြင္ဆက္လက္ပညာသင္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ Kyokushin Karate Styleႏွင့္Shotokan Karate  တို႔အျပင္Ninjutsu, Kenjutsu, Nunchaku, Sai, Menjisai, Kama အစရွိေသာ ဂ်ပန္႐ိုးရာကိုယ္ခံပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူးသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

1970-C

၁၉၇၂ – ၇၃

ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၇၂-၁၉၇၃) ခုႏွစ္တြင္ Hikari အသင္း၏ Branch -7 ကို Branch Chief အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။

1972-73

၁၉၇၄

–  ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္Heiando ဟုအမည္ရေသာ ကိုယ္ပိုင္ ကရာေတးအသင္းကို (၁၉၇၄) ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
(ထိုေခတ္အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးေလာကတြင္ ဆရာႀကီးMas.Oyama ၏ Kyokushin Karate သင္႐ိုးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာႀကီး Gichin Funagoshi ၏ Karate Do Kyohenသင္႐ိုးစာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္ၿပီးသင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ Kumite (Sparing) ကိုေတာ့Full Contact Fighting ကိုပဲ က်င့္သံုးၾကပါသည္။

1974

၁၉၇၅

–     ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၇၅)ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ပထမဆံုး သင္တန္း ခြဲကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

1975

၁၉၇၆

–    ထိုသင္တန္းခြဲတြင္သက္ငယ္တန္းကရာေတးၿပိဳင္ပြဲကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။


၁၉၇၇

–    ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၇၇) ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ဒုတိယေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ သင္တန္းခြဲကို ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ကိုယ္တိုင္ ခက္ခက္ခဲခဲသြားေရာက္၍ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

1977

၁၉၇၈

– ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္  (၁၉၇၈) ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ ္ လမ္းစဥ္လူငယ္  ေက်ာင္းသားအေယာက္ (၁၀ဝ)ကို  ေဒသပါတီေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ခင္ဝင္း၏ လမ္းညႊန္မႈအရ  ျပည္နယ္အားကစား႐ံုႀကီးတြင္ တာဝန္ယူ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းသင္တန္း၏ သင္တန္းဆင္းပြဲအျဖစ္ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာစြမ္းရည္ျပပြဲႀကီးကိုကရင္ျပည္နယ္ အားကစား႐ံုႀကီးတြင္       ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္ျပသခဲ့ရပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ ပရိတ္သတ္၏ တစ္ခဲနက္ အားေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အား/ကာရံပံုေငြမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

1978

၁၉၇၉

– ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၇၉) ခုႏွစ္တြင္ ကရာေတးၿပိဳင္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး (ရန္ကုန္တိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္) ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းသံုးပြင့္ဆိုင္ ကရာေတးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ရန္ကုန္တိုင္းမွ  ေအာင္လြင္ ၊မြန္ျပည္နယ္မွ ကိုကိုႏိုင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ သိန္းလိႈင္တို႔ဆုအသီသီးရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

1979
1979-B

၁၉၈၀

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၈၀) ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း သံုးပြင့္ဆိုင္ကရာေတးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕တြင ္ထပ္မံက်င္းပရာ Breaking (Tameshiwari)  ႏွင့္Kendo (Boken) စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတို႔ကို ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထူးခြ်န္ဆုကို ေစာနီေလး (ကရင္)၊ ျမင့္သူႏွင့္ တင္မင္းေထြး (မြန္ျပည္နယ္) တို႔ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

1980
1980-B

၁၉၈၁

– ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၈၁) ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မေနာ္ဟရီ လမ္းရွိ ဆရာႀကီး ဦးစိုးတင့္၏ Dagon Karate  Clubတြင္Black Belt 3rd Dan  အဆင့္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

1981

၁၉၈၂

– ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္  (၁၉၈၂)ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၈)ရက္တြင ္   ျမန္မာ့႐ိုးရာ ကိုယ္ခံပညာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ကရာေတးသင္တန္းဆင္းပြဲကို ကရင္ျပည္နယ္  ေဒသေကာလိပ္တြင္  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ထိုေက်ာင္းဆင္းပြဲသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသပါတီေတာ္မတီ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး   ေက်ာ္ခင္ဝင္းႏွင့္   ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးခ်စ္ေဖတို ႔ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ၾကပါသည္။

1982

၁၉၈၃

–     (၁၉၈၃) ခုႏွစ္တြင ္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ စြမ္းရည္ျပပြဲႀကီးကို တကၠသိုလ္ RC ခန္းမႀကီးတြင္ ျပသခဲ့ပါသည္။

1983-A

–    ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည ္၄င္းႏွစ္တြင္သူ၏ Heiando Karate Dojo  (Head Quarter)ကို တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းဘဲလမ္းသို႔  ေျပာင္းေရႊ႕ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
–    ၄င္းႏွစ္တြင ္ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ Mr. Yoshinori Yakabe ထံမွ Chofukan   Iaido ဓါးပညာကို သင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။
–    ထိုႏွစ္ထဲတြင္ ပင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (၈) မိုင္တြင္ သင္တန္းခြဲကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

1983-C

၁၉၈၄

–    ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၈၄) ခုႏွစ္တြင္ Heiando ကရာေတး အသင္းႀကီး၏ (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ စြမ္းရည္ျပပြဲႀကီးႏွင့္  (၈)  ႀကိမ္ေျမာက္ ကရာေတးၿပိဳင္ပြဲကို အသင္းဌာနခ်ဳပ္၊ ကင္းဘဲလမ္းတြင္ ခမ္းနားႀကီး က်ယ္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္သံ႐ံုးအတြင္းဝန္ Mr. Yashinori  Yakabe မွ Chofukan  Iaido  ဓါးစြမ္းရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ Mr. Kimiaki Osuka  မွ Goju Ryu  Karate ကိုလည္းေကာင္း အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

1984
1984-new
1984-B

၁၉၈၅

–    Goju RyuမွMr.Kimiaki Osuka  ကိုယ္တိုင္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ (W.U.K.O) ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရနု္ကုန္ၿမိ႕ YMCA ခန္းမႀကီးတြင္ ကရာေတးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို (၁၉၈၅) ခုႏွစ္ တြင္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ အသင္းမ်ားမွာ –
၁။    Heiando Karate Club
၂။    Essec Karate Club
၃။    Fuji Yama Karate Club
၄။    Tiger Karate Club
၅။    Samurai Karate Clubႏွင့္
၆။    Dagon Karate Clubတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

1985

၁၉၈၆

– (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား/ကာညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ဒင္မွ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ကရာေတးအသင္း (၂၁)သင္းကို ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုၿပီး အသင္းအားလံုး ကို  ျမန္မာအမည္မ်ား သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ေစၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယာယီအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။

1986

၁၉၈၇

–    ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၈၇) ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ သင္တန္းခြဲ၏ (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္ စြမ္းရည္ျပပြဲႏွင့္ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကရာေတးၿပိဳင္ပြဲအား ကရင္ျပည္နယ္ အားကစား႐ံုႀကီးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းသံုးပြင့္ဆိုင္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

1987

-(၁၉၈၇) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ဥကၠဌဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေဆြ က်င္းပေသာ ကရာေတးစြမ္းရည္ျပပြဲႀကီးကို ေအာင္ဆန္းကြင္းမိုးလံုေလလံုခန္းမႀကီးတြင္ (၂)ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျပပြဲတြင္ ကရာေတးအသင္း (၁၈)သင္း၊ တိုက္ကြမ္ဒိုအသင္း (၂)သင္း၊ ကန္ဒို(၁)သင္း တို႔ပါဝင္ပူးေပါင္း၍ စြမ္း ရည္ျပသခဲ့ၾကပါသည္။

1987-B
1987-C

– ထိုႏွစ္မွာပင္ Heiando Karate Dojo (Head Quarter)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းဘဲလမ္းမွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယုဒႆန္ရိပ္သာသို႔ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၉

–    ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုသီးျခားရပ္တည္ခဲ့ၿပီးဥကၠ႒အျဖစ္ရဲမွဴးႀကီးလွျမင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီးအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ဦးစိုးဝင္းက ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ (M.K.F)  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ပူးတြဲ၍နည္းစနစ္ေကာ္မတီ(၈)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။
Shatokan Karate Style  တြင္
၁။    ဆရာစိုးဝင္း (အလင္းေရာင္ကရာေတးအသင္း)
၂။    ဆရာေနဝင္း(က်ားမာန္ကရာေတးအသင္း)
၃။    ဆရာဝင္းႏိုင္(ေနမင္းကရာေတးအသင္း)
၄။    ဆရာယုဇင္(ညီညြတ္ေရးကရာေတးအသင္း) တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊

Kyokushin Karate Style  တြင္
၁။    ဆရာေမာင္ေမာင္ဦး(ျမန္မာကရာေတးအသင္း)
၂။    ဆရာေမာင္ေမာင္ျမင့္(ႀကိဳးၾကာနီကရာေတးအသင္း)
၃။    ဆရာမင္းလြင္(ဧဝရက္ကရာေတးအသင္း)
၄။    ဆရာေမာင္ေမာင္ေဇာ္(အမ်ိဳးသားကရာေတးအသင္း) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

1989

–    ဝါရင့္ဆရာႀကီး(၂)ဦးျဖစ္ေသာဒဂံုဆရာႀကီးဦးစိုးတင့္ႏွင့္Unitedဆရာႀကီး ဦးေသာင္းဒန္ တို႔အားျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ နာယက တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
–    ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္က်ိဳခ့္႐ွင္းကရာေတးနည္းစနစ္ ေကာ္မတီ(၄)ဦးျဖင့္Myanmar Kyokushin Karate Organization  (M.K.K.O)   ကို
၁။    ဥကၠ႒ဆရာေမာင္ေမာင္ဦး(ျမန္မာကရာေတးအသင္း)
၂။    ဒုဥကၠ႒ဆရာေမာင္ေမာင္ျမင့္(ႀကိဳးၾကာနီကရာေတးအသင္း)
၃။    အတြင္းေရးမွဴးဆရာမင္းလြင္(ဧဝရက္ကရာေတးအသင္း)
၄။    တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးဆရာေမာင္ေမာင္ေဇာ္(အမ်ိဳးသားကရာေတးအသင္း) တို႕ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
-ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား/ကာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ဒင္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရက်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးနည္းပညာကိုသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ရပါသည္။

1989-B

၁၉၉၀

-(၁၉၉၀) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္င ံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္လြင္က ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသက္တင္က ဒုဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္လႊဲေျပာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။
-ထိုႏွစ္တြင္ က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးၿပိဳင္ပြဲႀကီးကိ ုNational Indoor Stadium (1) သုဝဏၰ ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သက္ႀကီးတန္းႏွင ့္သက္ငယ္တန္း (၁၈) ႏွစ္ေအာက ္Kumite Tournament ကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၏ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗညားေဂါင္ ႏွင့္ဝင္းသူတို႔အသီးသီးဆုရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (I.K.O) Referee အျဖစ္စတင္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

1990-new

-ထို႔ေနာက္ မႏၱေလးတိုင္းအား/ကာမွႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကရာေတး၏အသင္းေပါင္းစံုဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲႀကီးကိုဗထူးအားကစား႐ံု(Ba Htoo Memorial Stadium)တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ(I.K.O) Refereeအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၏ႀကိဳးၾကာနီအသင္းၿပိဳင္ပြဲဝင္ဝင္းသူမွဒုတိယဆုကိုရယူခဲ့ပါသည္။

1990-B

၁၉၉၁

– (၁၉၉၁) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒တာဝန္ကိုရဲမွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ထြန္းမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင ္2nd National Karate Do Championship က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ ပထမဆံုး (I.K.O) Referee Certificate ကို ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္းကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ပါသည္။

1991

– ထိုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ ကရင္ျပည္နယ ္ သင္တန္းခြဲသို႔ သြား ေရာက္၍ နည္းျပမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

1990-C

၁၉၉၂

– (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ2nd Junior & Novice (I.K.O) arate Do Championship တြင္ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္Referee အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သျဖင့္(M.K.F) ဥကၠဌရဲမွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ထြန္းကိုယ္တိုင္ဂုဏ္ျပဳလႊာကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

1992

၁၉၉၃

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Judson Hall (Main Dojo) တြင္ (၁၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကရာေတးစြမ္းရည္ျပပြဲ ၊ၿပိဳင္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရာ   ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းသင္တန္းခြဲ (၆)ခုမွပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကပါသည္။

1993

၁၉၉၄

–    (၁၉၉၄)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကရာေတးဒိုေကာ္မတီမွႀကီးမွဴး၍ National Indoor Stadium (1)သုဝဏၰ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္Invitational Kyokushin Karate Tournamentကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားႏွင့္ ကရာေတးအသင္းေပါင္းစံုမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၏ ႀကိဳးၾကာနီ အသင္းကိုယ္စားျပဳ ၿပိဳင္ပြဲဝင္၊ဝင္းသူမွ (၅၅) ကီလိုတန္းKumiteတြင္ဒုတိယဆုကိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဗိုလ္မွဴးႀကီးသက္တင္မွဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္အား (I.K.O) Referee ဂုဏ္ျပဳလႊာ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

1994
1994-C

-ထိုႏွစ္တြင္ (W.U.K.F) ကိုကမၻာ့အိုလံပစ္ေကာ္မတီမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သျဖင့္ (M.K.F)ရွိShotokan Karateမွာအိုလံပစ္အားကစားျဖစ္လာပါသည္။Kyokushin Karate Founder Sosai Mas. Oyama ကြယ္လြန္ခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၅

–    ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႕တြင္က်င္းပေသာMonsoon Karate Do Championship ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ(I.K.O) Referee အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ရဲမွဴးႀကီးခင္ေမာင္ထြန္းမွ Referee Certificate ကိုထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

995

-ထို႔ေနာက္အိုလံပစ္အားကစားမဟုတ္ေသာက်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးၿပိဳင္ပြဲႏွင့္နည္းစနစ္ ေကာ္မတီ (၄)ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေသာMyanmar Kyokushin Karate Organization (M.K.K.O) အား   ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွကမၻာ့အိုလံပစ္ Charter အရ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

၁၉၉၆

-(၁၉၉၆)ခုႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား အားကစား ပြဲေတာ္ႀကီး အတြက္  ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ ွဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္အား တာဝန္ေပးအပ္သျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္သူ /နည္းျပအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုႏွင့္ တတိယဆု အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

1996

၁၉၉၇

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား အားကစားပြဲေတာ္ႀကီးအတြက္(M.K.F) မွထပ္မံတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳၿပိဳင္ပြဲဝင္အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးတို႔ဒုတိယဆုကိုရယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ကရင္ျပည္နယ္အား/ကာညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင္ႏွင့္အရာရွိမ်ားဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းကိုရရွိခဲ့ပါသည္။

1997
1997-B

– ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၊ရွင္းဂ်ဳကုမGrandmaster Kohshiro M-Tanaka   ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔   ေရာက္ရွိလာၿပီး  ၄င္း၏Fuji Ryu Taijutsu ကိုယ္ခံပညာကို ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ေအာင္ဆန္းကြင္း ကရာေတးဒို      ေလ့က်င့္ေရးခန္းမတြင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

1977-B

၁၉၉၈

– (၁၉၉၈) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟို ကိုင္းဒိုးမွ ဆရာႀကီးMr. Takagi (ေလးႀကိမ္ေျမာက္အာရွ ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သူ)   ႏွင့္အဖြဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဂ်ပန္- ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးKyokushin Karate Tournamentကိုပဒုမၼာအားကစား႐ံုတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။  ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွာ  ပထမ၊  ဒုတိယ၊ တတိယ ႏွင့္ အ႒မတို႔ရရွိၾကၿပီး ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၏ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာႏိုင္ႏိုင္(စတုတၳ)၊ဝင္းသူ (ပဥၥမ)၊ ေအာင္လြင္ (ဆ႒မ) ႏွင့္ ေစာအသီး (ထူးခြ်န္ဆု) တို႔ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ Shihan Takagi မွဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ဆုရၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၄) ဦးတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟိုကိုင္းဒိုးသို႔ပညာသင္ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

1988

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ Kyokushin Karate Founder Mas. Oyama ၏ (I.K.O) Honbuအားတရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေမြဆက္ခံခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ သူ၏ဇနီး Mrs. Chiyako Oyamaထံသို႔ (၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁)ရက္)  ေန႔စြဲျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ Kancho Chiyako Oyama၏ညႊန္ၾကားခ်က္အရ  (I.K.O Board)အဖြဲ႕ဝင္ အာရွဥကၠ႒Shihan Shivaji Ganguly ထံမွ (၁၁၊၁၁၊၁၉၉၈) ခုႏွစ္ ေန႔စြဲျဖင့္ Asia Head Quarter Calcutta, Indiaသို႔ဖိတ္ေခၚျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

1998-B

၂၀ဝ၂

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀ဝ၂) ခုႏွစ္တြင္Grand Master Koshiro M-Tanakaကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာFuji Ryu Taijutsu  1st Dan Black Belt & Certificateကိုရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

2002

၂၀ဝ၈

–    ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀ဝ၈)ခုႏွစ္တြင္I.K.O President – Yoshikazu Matsushima ၏ Honbuဂ်ပန္သို႔အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။

၂၀ဝ၉

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀ဝ၉) ခုႏွစ္တြင္I.K.O Matsushima International Karate Organization Kyokushinkaikan (Honbu) Japan မွ I.K.O Myanmar Branch Chief အျဖစ္တရားဝင္ခန္႕အပ္ျခင္းကိုလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။
-ထိုႏွစ္ေမလတြင္ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိMain Dojo (Judson Hall) တြင္Junior Kyokushin Karate Tournamentကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။

2009
2009-B

၂၀၁၀

–   ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္တြင္Kancho Matsushima ၏တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္အရMatsushima Cup Full Contact Kyokushin Karate Tournamentအမည္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး  ႏွစ္တန္းခြဲ၍ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကိုႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ    က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

2010

၂၀၁၁

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္The 2nd Matsushima Cup က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတး ၿပိဳင္ပြဲကို သက္ႀကီးတန္းႏွင့္ သက္ငယ္တန္း  ႏွစ္တန္းခြဲ၍  က်င္းပခဲ့ပါသည္။

2011

၂၀၁၂

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၃၉)ႏွစ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ၊ ကရာေတးစြမ္းရည္ျပပြဲ ႏွင့္The 3rd Matsushima cup က်ိဳခ့္ရွင္းကရာေတးၿပိဳင္ပြဲကို (၂၀၁၂ )ခုႏွစ္ ေမလ၊(၂၆)ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီးကိုယ္တိုင္Tameshiwari (Breaking) စြမ္းရည္ကို ျပသခဲ့ပါသည္။

2012

၂၀၁၃

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္I.K.O President Yoshikazu Matsushima ႏွင့္ဇနီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဖိတ္ေခၚ၍The 4th Matsushima Cupၿပိဳင္ပြဲႀကီးကိုခမ္းနားထည္ဝါစြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။Kancho Matsushima မွKyokushin Karate မြမ္းမံ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး၊ နည္းျပဆရာမ်ား၏ ခါးစည္းနက္Danအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္း စာေမးပြဲမ်ားကို ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးခ်ီးျမႇင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။

2013

၂၀၁၄

– ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္သည္ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆)ရက္ေန႕တြင္The 5th Matsushima Cup ကိုအစဥ္အလာမပ်က္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

2014